مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- [اخبار پایگاه]
سخنرانی در خصوص ارزشیابی مرکز تحقیقات گوارش و کبد سال 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 

سخنرانی خانم پروانه رنجبر کارشناس مرکز در خصوص ارزشیابی مرکز تحقیقات گوارش و کبد در سال 1394 در جلسه هفتگی روز یکشنبه مورخ 96/5/22 ساعت 7:30 انجام گردید. در این جلسه ایشان به بررسی ارزشیابی مرکز تحقیقات و مقایسه مرکز با مراکزی که در فیلد گوارش و کبد در حال فعالیت هستند، پرداختند و اظهار نمودند که این گزارش را با دو هدف زیر ارائه می نمایند:
1. بررسی وضعیت کنونی مرکز 2. رفع نقاط ضعف و رسیدن به وضعیت مطلوب با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود
همچنین در این جلسه پرسشنامه های تخصصی مرکز جهت راه اندازی پرتال ثبت اطلاعات Patient Registry توسط اعضای محترم مرکز بررسی گردید.

AWT IMAGE

دانلود اسلایدها | مقایسه نتایج ارزشیابی مراکز | نتایج ارزشیابی پژوهشی مراکز تحقیقاتی 1394 در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی |نتایج ارزشیابی پژوهشی مراکز تحقیقاتی 1394 در دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.30189.53365.fa
برگشت به اصل مطلب