مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- [اخبار پایگاه]
نمونه سی وی اعضای هیات علمی و محققین مرکز تحقیقات و دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۸ | 

ارایه اطلاعات کامل و دقیق از هر فرد محقق اعم از دانشجو یا عضو هیات علمی میتواند در معرفی وی بسیار موثر باشد. بدون شک هر چه اطلاعات ارایه شده در یک رزومه یا CV و به عبارت دیگر CURRICULUM VITAE دقیق تر و کامل تر باشد، میتواند فرصت های مناسب تری در هنگام انتخاب فرد جهت یک موقعیت علمی ایفا نماید. آموختن همه فنون ایجاد یک رزومه مناسب تنها با شرکت در دوره های نگارش رزومه میسر میباشد. هدف از این خبر اطلاع رسانی به علاقمندان و پیشنهاد یک نمونه از رزومه استاندارد میباشد.

دانلود نمونه رزومه یک فرد علمی (دانشجو یا عضو هیات علمی)

سرفصلهای مهم در نگارش یک رزومه عبارتند از:

 1. ACADEMIC PROFILE
 2. EDUCATIONS
 3. SKILLS
 4. PROFESSIONAL MEMBERSHIPS
 5. CLINICAL EXPERIENCES
 6. MANAGEMENT EXPERIENCES
 7. TEACHING EXPERIENCES
 8. WORKSHOPS AND TRAINING COURSES
 9. HONORS AND AWARDS
 10. MEETINGS AND CONGRESSES
 11. RESEARCH ACTIVITIES (GRANTS RECEIVED)
 12. PUBLISHED ARTICLES
 13. Journal Publications (Indexed in PubMed/MedLine/ ISI)
 14. Indexed in other Databases (Blackwell Synergy, Index Copernicus, etc. ):
 15. BOOKS
 16. REFERENCES
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.30189.51650.fa
برگشت به اصل مطلب