مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- [اخبار پایگاه]
ژورنال کلاب هفتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

هر هفته دوشنبه ساعت هفت و نیم صبح و با حضور همه اعضا هیات علمی و فلوشیپها و رزیدنتهای مرکز ، آخرین و تازه ترین مقالات به بحث و بررسی گذاشته میشود. حضور همه اعضا علمی مرکز و وابستگان در این جلسه الزامی است. مدت جلسه یکساعت میباشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.30189.51507.fa
برگشت به اصل مطلب