مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- [اخبار پایگاه]
برگزاری هفتگی کلاسهای آموزشی توانمندسازی هیات علمی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

به منظور توانمندسازی هیات علمی و محققین مرکز دوشنبه هر هفته در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد (بیمارستان فیروزگر) برگزار میگردد. چلسات هفتگی در زمان ژورنال کلاب و پس از آن ارایه میگردند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.30189.51505.fa
برگشت به اصل مطلب