دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 52 | تعداد کل بازدید های مطالب: 8,312 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ارزشیابی مرکز - ۱۳۹۶/۷/۲ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: سخنرانی جناب دکتر هاتف معصومی از دانشگاه Montefiroنیویورک - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: سخنرانی در خصوص ارزشیابی مرکز تحقیقات گوارش و کبد سال 1394 - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: Patient-Registry - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: پرتال بیماران - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: پرتال پزشکان - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: کلینیک بیمارستانی - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: کلینیک آنلاین - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: نمونه سی وی اعضای هیات علمی و محققین مرکز تحقیقات و دانشجویان - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Melika Razavi Hashemi - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr. Mahmoodreza Khoonsari - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Seyyed Mohammad Miri - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Farhad Zamani - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Behrooz Ghanbari - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Parvaneh Ranjbar - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Masoud Reza Sohrabi - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Sareh Hatamian - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Masoud Reza Sohrabi - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Fahimeh Safarnejad - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Mehdi Nikkhah - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Amir Hossein Faraji Nalchigar - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr. Naser Rakhshani - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Malihe Karvandi - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Hossein Ajdarkosh - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: Dr Hossein Keyvani - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات گوارش و کبد و بحث چهار مورد - ۱۳۹۶/۴/۱۳ -
:: کلاس آموزشی: بررسی روایی و پایایی پرسشنامه - ۱۳۹۶/۴/۱۳ -
:: کلاس آموزشی: Proton Pump Inhibitors - ۱۳۹۶/۴/۱۳ -
:: ژورنال کلاب هفتگی - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -
:: برگزاری هفتگی کلاسهای آموزشی توانمندسازی هیات علمی مرکز - ۱۳۹۶/۴/۱۲ -
:: دانشجویان - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: کارمندان - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: هیات علمی - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: جلسه آموزشی 1) مشکلات نویسندگان - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: اولویتهای پژوهشی - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: طرح های جاری - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: طرح های خاتمه یافته - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: لیست مقالات منتشره - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: کتب منتشره - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: جلسه آموزشی 2) اصول کلی داوری مقالات - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: اهداف و چشم انداز پژوهش - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: آموزش هفتگی: جلسه 3) روش جستجو در منابع اطلاعاتی- بخش اول - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: تماس - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: اهداف و چشم انداز آموزش - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: کارگاه یک روزه توانمندسازی هیات علمی: نگارش مقالات - بخش اول - ۱۳۹۶/۴/۱۱ -
:: آموزش هفتگی: جلسه 3) روش جستجو در منابع اطلاعاتی- بخش اول - ۱۳۹۶/۴/۱۰ -
:: مطالعه کوهورت بیماران مبتلا به NAFLD - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: دعوت از علاقمندان به پژوهش جهت همکاری در پروژه های تحقیقاتی - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: اساسنامه و ارکان - ۱۳۹۶/۴/۳ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی