دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 64 | تعداد کل بازدید های مطالب: 20,637 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

کارگاههای پیشنهادی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

در راستای اهداف و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، و ضرورت توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در جهت تجاری سازی ایده و محصولات علمی، سلسله کارگاههای آموزشی پیوست در دانشگاه برگزار خواهد شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

معیارهای جذب هیات علمی در سال 1396

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

Dr Hosseinzadeh

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

Dr Amirkalali

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

روش اجرای مطالعه کوهورت آمل

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

انتشارات مطالعه کوهورت آمل

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

معرفی مطالعه کوهورت آمل

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

دوره های تحصیلات تکمیلی ویژه فلوشیپ

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

چارت سازمانی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه مرکز

آزمایشگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

نتایج ارزشیابی سال 1395 مرکز: 40 مقاله و 2358 ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در سال 1395

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

ارایه سخنرانی اعضا هیات علمی در هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران - شهریور 1396

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ -

پیشگیری از پلاجیاریسم در مقالات

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

ارزشیابی مرکز

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب دکتر هاتف معصومی از دانشگاه Montefiroنیویورک

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ -

سخنرانی در خصوص ارزشیابی مرکز تحقیقات گوارش و کبد سال 1394

سخنرانی خانم پروانه رنجبر کارشناس مرکز در خصوص ارزشیابی مرکز تحقیقات گوارش و کبد در سال 1394 در جلسه هفتگی روز یکشنبه مورخ 96/5/22 ساعت 7:30  

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ -

Patient-Registry

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ -

پرتال بیماران

بیماران محترم میتوانند در این بخش به مطالب زیر دسترسی داشته باشند:

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ -

پرتال پزشکان

پزشکان محترم میتوانند در این بخش به مطالب زیر دسترسی داشته باشند:

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک بیمارستانی

آدرس و مشخصات کلینیکهای وابسته به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد به شرح ذیل میباشند:

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ -

کلینیک آنلاین

این کلینیک آنلاین با هدف مشاورات پزشکی راه اندازی خواهد گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

نمونه سی وی اعضای هیات علمی و محققین مرکز تحقیقات و دانشجویان

بسیاری از دانشجویان و محققین برای ارایه پروفایل علمی خود نیاز به دیدن یک فایل الگو دارند. این فایل الگو بر اساس تجربیات شخصی و صرفا بصورت پیشنهادی میباشد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Melika Razavi Hashemi

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ -

Dr. Mahmoodreza Khoonsari

صفحه 1 از 3    
قبلی
1