دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نتایج ارزشیابی سال 1395 مرکز: 40 مقاله و 2358 ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در سال 1395

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

ارایه سخنرانی اعضا هیات علمی در هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران - شهریور 1396

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

سخنرانی جناب دکتر هاتف معصومی از دانشگاه Montefiroنیویورک

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

سخنرانی در خصوص ارزشیابی مرکز تحقیقات گوارش و کبد سال 1394

سخنرانی خانم پروانه رنجبر کارشناس مرکز در خصوص ارزشیابی مرکز تحقیقات گوارش و کبد در سال 1394 در جلسه هفتگی روز یکشنبه مورخ 96/5/22 ساعت 7:30   ..

ادامه...
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن

متن