دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

برپایی ایستگاه جهادی غربالگری هپاتیت و ایدز در جمعیت محروم و کودکان کار منطقه حصارک کرج در دهم آذرماه 96

به همت مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران و با سرپرستی شبکه هپاتیت ایران و میزبانی موسسه خیریه "زندگی خوب" در روز جمعه دهم آذرماه 1396 طرح غربالگری افراد پرخطر و کودکان کار منطقه حصارک کرج برگزار گردید. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

تبریک و تقدیر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه به دلیل کسب رتبه 5 در ارزشیابی دانشگاه

تبریک و تقدیر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه به دلیل کسب رتبه 5 در ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

کارگاههای پیشنهادی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

در راستای اهداف و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، و ضرورت توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در جهت تجاری سازی ایده و محصولات علمی، سلسله کارگاههای آموزشی پیوست در دانشگاه برگزار خواهد شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

معیارهای جذب هیات علمی در سال 1396

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نتایج ارزشیابی سال 1395 مرکز: 40 مقاله و 2358 ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در سال 1395

..

ادامه...
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن

متن